Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

20/11/2020

15:04

Kiến thức về các ngôi trong tiếng anh bạn nhất định phải nhớ

Các ngôi trong tiếng Anh là phần ngữ pháp cơ bản và quan trọng khi học tiếng Anh. Vì vậy, nắm vững cấu trúc và cách sử dụng các ngôi đó sẽ giúp bạn tiếp thu những kiến thức khác như các thì, động từ, danh từ,… một cách dễ dàng hơn. Hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết về các ngôi trong tiếng Anh qua bài viết sau.

Xem thêm:

Ngôi trong tiếng Anh là gì?

Ngôi trong tiếng Anh (hay còn gọi là đại từ nhân xưng) là những đại từ dùng để chỉ, đại diện hay thay thế cho một danh từ chỉ người/ vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại danh từ ấy.

Dưới đây là bảng các ngôi trong tiếng Anh và cách sử dụng mà bạn nên thuộc lòng để xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc hơn.

STT

Ngôi

Nghĩa

Cách phân biệt

Tiếng Anh

1

Ngôi thứ nhất số ít

Tôi, tớ, mình,…

Dùng để đại diện cho bản thân, chủ thể người đang nói

I

2

Ngôi thứ nhất số nhiều

Chúng tôi, chúng ta,…

We

3

Ngôi thứ hai

Bạn, các bạn, anh, chị,…

Dùng để chỉ người đối diện trong cuộc hội thoại.

You

4

Ngôi thứ ba số ít

Anh ấy, cô ấy, nó,…

Dùng để chỉ người, sự vật được nhắc đến.

He, she, it

5

Ngôi thứ ba số nhiều

Họ, bọn họ, bọn chúng,…

They

Cách chia các ngôi trong tiếng Anh

Đối với người mới bắt đầu học tiếng Anh thì việc chia các ngôi trong tiếng Anh như thế nào cũng  cũng thường khiến bạn nhầm lẫn. Theo dõi các quy tắc sau để việc luyện nói và thực hành của bạn trở nên dễ dàng hơn nhé.

Động từ đi với các ngôi:

 • Động từ “to be” ở hiện tại đơn

Ngôi thứ nhất: I + am (I’m)

Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều: You/ We/ They + are

Ngôi thứ ba số ít: He/ She/ It + is

 • Động từ thường thì hiện tại đơn

Ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba số nhiều: I/ You/ We/ They + V

Ngôi thứ ba số ít: He/ She/ It + V (s/es)

Các ngôi trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản bạn cần nắm rõ

                            Các ngôi trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản bạn cần nắm rõ

Cách sử dụng

Các ngôi trong tiếng Anh được dùng như thế nào? Dưới đây là bài học mà bạn không nên bỏ qua.

Ngôi thứ nhất: (I, We) dùng để chỉ chủ thể người nói

Ví dụ:

 • I am Mai (Tôi là Mai). Khi đó, “I” là ngôi thứ nhất, tức là người đang nói tôi là Mai.
 • We are students (Chúng tôi là sinh viên). Khi đó, “We” là ngôi thứ nhất, tức là người đang nói chúng tôi là sinh viên.

Ngôi thứ hai: (You) dùng để chỉ người đang nói đến

Ví dụ:

 • How are you?
 • What are you doing?

Ngôi thứ ba: (He, She, It, They) chỉ người, sự vật được nhắc đến.

Trong đó:

He, She, It là ngôi thứ ba số ít.

They là ngôi thứ ba số nhiều

Ví dụ:

 • It is raining
 • They are always on good

Hướng dẫn đổi ngôi tiếng Anh trong câu trực tiếp và gián tiếp

Trong quá trình làm bài tập với dạng câu trực tiếp chuyển sang câu gián tiếp bạn cần lưu ý về quy tắc đổi ngôi:

 • Ngôi thứ nhất trong tiếng Anh sẽ đổi thành ngôi thứ ba.
 • Ngôi thứ hai sẽ biến đổi theo ngôi của tân ngữ trong mệnh đề 1.
 • Ngôi thứ ba giữ nguyên.

Với quy tắc này, bạn có thể nhớ dễ dàng với thần chú:

“Tôi” sẽ được đổi thành “người nói”

“Bạn sẽ được đổi thành “người nghe”

Tức là, từ “tôi” để chỉ những đại từ mà khi dịch sang tiếng Việt sẽ bao gồm từ tôi trong đó như I (tôi), my (của tôi), me (tôi – tân ngữ). Còn từ “bạn” được dùng để chỉ những đại từ có chữ bạn khi dịch sang tiếng Việt như you (bạn), your (của bạn), you (bạn – tân ngữ).

Ex: 

Câu trực tiếp: My sister said to me “I will not give you this car”.

Câu gián tiếp: My sister said to me she wouldn’t give me this car.

Trong trường hợp này, người nói là “I”, “my brother” nhưng chúng ta không thể giữ nguyên “I” được mà phải đổi ngôi “my sister” thành “she”. Người nghe là “you” trong câu chỉ người nói nên khi đổi ngôi sẽ thành “me”.

Trên đây là nội dung về các ngôi trong tiếng Anh. Bạn hãy nắm vững kiến thức về điểm ngữ pháp quan trọng này để có nền tảng tiếng Anh vững chắc. Sau đó hãy luyện tập qua các bài tập sau để ghi nhớ lâu hơn.

Một số bài tập về các ngôi trong tiếng Anh

Bài 1: Bài tập về “to be” (is/am/are)

STT

Bài tập

Đáp án

1

It ……………………… cold today.

is

2

I ……………………… at home now.

am

3

They ……………………… Korean.

are

4

There ……………………… a pen on the desk.

is

5

My name ……………………… Nikita.

is

6

We ……………………… from Ukraine.

are

7

That ……………………… right.

is

8

I ……………………… OK, thanks.

am

9

Clara and Steve ……………………… married.

are

10

She ……………………… an English teacher.

is

11

This book ……………………… mine.

is

12

Jane and Peter ……………………… married.

are

13

My brother ……………………… here at the moment.

is

14

Many people ……………………… in the bank.

are

15

We ……………………… in England.

are

16

It ……………………… Monday today.

is

17

I ……………………… a hairdresser.

am

18

My name ……………………… Alexander.

is

19

There ……………………… many people in this class.

are

20

…………… Ane and Alice sisters?

Are

21

……………………… this car yours?

Is

22

……………………… I in your way?

Am

23

……………………… you twenty-five years old?

Are

24

……………………… the Smiths divorced?

Are

25

……………………… this your new bicycle?

Is

26

I ……………………… a student.

am

27

The teachers ……………………… in the room.

are

28

The cat ……………………… on the table.

is

29

The dog ……………………… under the table.

is

30

This book ……………………… cheap.

is

 

Bài 2: Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Đáp án

1

……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that …………is a liquid.

I – he – it

2

Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?

you

3

My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.

She – it

4

Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.

they

5

Adam, do…… think…… should all bring some food with us to your party?

you – we

6

Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?

you – they

 

Bài 3: Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Đáp án

1

Alice asked me about that book. Did you give……to…….

it – her

2

I met Bill today, he went out with……girlfriend.

his

3

Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?

us

4

They paid Michael Bay a lot of money to make this film. They must like……very much.

him

5

I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met……recently?

them

6

I have two brothers and one sister; ……sister is a student.

my

7

This is where we live. Here is…… house.

our

8

Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.

their

9

What’s……name? – I’m Alan.

your

10

My son told……that I need to stop smoking.

me

 

Bài 4: Lựa chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ/ tân ngữ phù hợp

STT

Bài tập

Đáp án

1

(We/us) all went with (them/they).

We – them

2

They know all about my friends and (I/me).

me

3

His mother and (he/him) came last night.

he

4

There are some letters for you and (me/I).

me

5

What would you do if you were (he/ him)

him

 

Bài 5: Chọn từ, cụm từ hoặc mệnh đề (A, B, C hoặc D) thích hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Lựa chọn

Đáp án

1

William considered …. lucky when he bought an affordable apartment.

A/ him 

B/ he 

C/ himself 

D/ his

C

2

David’s favourite sport is football; … is tennis.

A/ my 

B/ me 

C/ mine 

D/ I

C

3

Helen does better on tests, but I write better papers than ….As a result, she usually gets about the same grades as …

A. her/me 

B. her/I 

C. she/I 

D. she/me

A

4

It was … who ended up as finalists in the competition.

A/ me and her 

B/ she and I 

C/ myself and herself

D/ me and she

B

5

The Isrealis believe that … country will always be subject to attack.

A/ they 

B/ its 

C/ it 

D/ their

D

6

… mother wants … to become a teacher.

A. Me/me 

B. My/my 

C. My/me 

D. Me/my

C

7

The whole time we were growing up, teachers always seemed to like … better than ….

A. her/me 

B. she/ me 

C. her/I 

D. she/I

A

8

… and … always get into arguments about politics.

A. He/me 

B. His/I 

C. His/me 

D. He/I

D

9

I think it would be a good idea for … to go away for a long weekend without the baby.

A/ me and Dorothy 

B/ Dorothy and I 

C/ I and Dorothy 

D/ Dorothy and me

D

Tiết lộ lý do tại sao bạn nên học tiếng Anh với YOLA

Có quá nhiều kiến thức cần phải học hỏi mỗi ngày và bạn không biết phải bắt đầu từ đâu? Làm sao để cải thiện khả năng tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất? Đây vấn đề mà bất cứ người học tiếng Anh nào khi tìm đến YOLA đều đang gặp phải.

Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng vì trung tâm Anh ngữ YOLA chính là giải pháp cho bạn. Khi gia nhập ngôi nhà chung tại đây, bạn sẽ tìm kiếm được cho mình cơ hội để khám phá sức mạnh của bản thân.

Trung tâm Anh ngữ YOLA hiện đang sở hữu những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy phong phú và chuyên sâu. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ của bản thân đến các học viên. 

Giáo viên YOLA luôn tận tâm vì sự tiến bộ của từng học viên

                              Giáo viên YOLA luôn tận tâm vì sự tiến bộ của từng học viên

Đặc biệt, chúng tôi cố gắng nắm bắt được điểm mạnh cũng như điểm yếu của học sinh Việt để nghiên cứu và đưa ra giáo trình tối ưu. Điều đó giúp nâng cao kỹ năng của bạn chỉ sau thời gian ngắn. Thêm nữa, YOLA cũng giúp bạn củng cố các kiến thức về xã hội, khả năng tư duy,… Nhờ vậy, bạn không những cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn có thêm những kỹ năng mềm để ứng dụng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, môi trường học tập năng động cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn có thêm động lực học tiếng Anh. Tại YOLA, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học mà cả giảng viên lẫn học viên đều hăng say học tập với tinh thần thoải mái nhất.

Đến với trung tâm Anh ngữ YOLA, các ngôi trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn với bạn nữa. Trải nghiệm những khóa học của YOLA để nâng tầm tiếng Anh và thực hiện ước mơ của mình ngay thôi bạn nhé.

 

[form-article type=2 title=”Đăng ký” button=”Gửi ngay” select=”Chọn|Đăng ký tư vấn|Đăng ký thi thử”]

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử