Hotline: 028 6285 8080

Các gói học bổng từVICTORIA AUSTRALIA

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Monash University

1. Monash International Merit Scholarship (31 slot)

2. Monash International Leadership Scholarship (4 slot)

3. Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship (25 slot)

1. $10,000/ năm GPA 8.5+, bài luận 500 từ, làm đại sứ cho trường.

2. 100% học phí, xét GPA, bài luận 500 từ, làm đại sứ cho trường.

3. $10,000/ năm cho chương trình Bachelor of Engineering (Honours), GPA 9.0+

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
La Trobe University

1. La Trobe International Scholarship:

2. Early Bird Acceptance Grant:

3. Excellent Scholarship (3 slot cho Việt Nam):

4. Vice-Chancellor Excellence (1 slot cho Việt Nam)

1. 20%, 25%, 30% học phí – xét điểm GPA.

2. 5% học phí (được cộng dồn vào học bổng khác)

3. 50% – bài luận/video 3-4 phút, Resume

4. 100% học phí – bài luận, Resume, 1 short clip tự quay trả lời câu hỏi 4-5 phút.

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Deakin University

1. Vietnam Scholarship

2. Deakin International Scholarship

3. VTAC student

4. Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

1. 20% học phí – xét GPA 8.0+

2. 25% học phí

3. 25% học phí – xét điểm trung bình 8.5+

4. 50% or 100% học phí

Tên trường
Monash University
Tên học bổng

1. Monash International Merit Scholarship (31 slot)

2. Monash International Leadership Scholarship (4 slot)

3. Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship (25 slot)

Mức học bổng

1. $10,000/ năm GPA 8.5+, bài luận 500 từ, làm đại sứ cho trường.

2. 100% học phí, xét GPA, bài luận 500 từ, làm đại sứ cho trường.

3. $10,000/ năm cho chương trình Bachelor of Engineering (Honours), GPA 9.0+

Tên trường
La Trobe University
Tên học bổng

1. La Trobe International Scholarship:

2. Early Bird Acceptance Grant:

3. Excellent Scholarship (3 slot cho Việt Nam):

4. Vice-Chancellor Excellence (1 slot cho Việt Nam)

Mức học bổng

1. 20%, 25%, 30% học phí – xét điểm GPA.

2. 5% học phí (được cộng dồn vào học bổng khác)

3. 50% – bài luận/video 3-4 phút, Resume

4. 100% học phí – bài luận, Resume, 1 short clip tự quay trả lời câu hỏi 4-5 phút.

Tên trường
Deakin University
Tên học bổng

1. Vietnam Scholarship

2. Deakin International Scholarship

3. VTAC student

4. Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Mức học bổng

1. 20% học phí – xét GPA 8.0+

2. 25% học phí

3. 25% học phí – xét điểm trung bình 8.5+

4. 50% or 100% học phí

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử