Hotline: 028 6285 8080

Các gói học bổng từQUEENSLAND AUSTRALIA

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
University of Queensland

1. UQ Excellence Scholarship:

2. UQ Merit Scholarship:

3. UQ Vice-Chancellor’s Scholarship

4. International High Achievers Scholarship International Onshore Merit Scholarship:

5. Vietnam Global Leaders Scholarship:

1. $6,000/ 4 năm (dựa trên thành tích xuất sắc trong học tập và khả năng lãnh đạo hoặc thành tích phục vụ cộng đồng)

2. $6,000/ năm đầu

3. $12,000/ 5 năm

4. $10,000/ áp dụng cho 2 học kỳ đầu tiên. Chia đều mỗi kỳ $5,000

5. 50% toàn thời gian học theo học chương trình kinh doanh, kinh tế hoặc luật, ngoại trừ

3 chương trình được liệt kê dưới đây: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ phân tích kinh doanh, Thạc sĩ Lãnh đạo trong Đổi mới Dịch vụ.

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Griffith University

1. Merit Scholarship:

2. International Student Academic Excellence Scholarship:

3. Griffith Remarkable Scholarship:

1. 20%, GPA 8.4 trong 4 môn

2. 25%, GPA 9.2+ trong 4 môn

3. 50% toàn bộ thời gian học, GPA 9.2+ trong 4 môn

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
James Cook University

1. JCU International Excellence Scholarship

2. JCU Vice Chancellor’s International Student Scholarship

1. 25% học phí

2. 50% lệ phí lên đến tối đa A$20,000 mỗi năm trong thời gian khóa học. Không áp dụng cho Y khoa, Nha khoa, Khoa học Thú y, Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng, Bằng cấp cao hơn theo chương trình Nghiên cứu, Du học hoặc Trao đổi

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Central Queensland University

1. International Student Scholarship

2. Destination Australia Scholarship

1. 25% khóa học

2. $15,000 cho sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở trong khu vực của CQUniversity ở Bundaberg, Cairns và Rockhampton. Được cộng thêm + học bổng 25% học phí thông qua Học bổng Sinh viên Quốc tế (chỉ có 5 suất)

Tên trường
University of Queensland
Tên học bổng

1. UQ Excellence Scholarship:

2. UQ Merit Scholarship:

3. UQ Vice-Chancellor’s Scholarship

4. International High Achievers Scholarship International Onshore Merit Scholarship:

5. Vietnam Global Leaders Scholarship:

Mức học bổng

1. $6,000/ 4 năm (dựa trên thành tích xuất sắc trong học tập và khả năng lãnh đạo hoặc thành tích phục vụ cộng đồng)

2. $6,000/ năm đầu

3. $12,000/ 5 năm

4. $10,000/ áp dụng cho 2 học kỳ đầu tiên. Chia đều mỗi kỳ $5,000

5. 50% toàn thời gian học theo học chương trình kinh doanh, kinh tế hoặc luật, ngoại trừ

3 chương trình được liệt kê dưới đây: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ phân tích kinh doanh, Thạc sĩ Lãnh đạo trong Đổi mới Dịch vụ.

Tên trường
Griffith University
Tên học bổng

1. Merit Scholarship:

2. International Student Academic Excellence Scholarship:

3. Griffith Remarkable Scholarship:

Mức học bổng

1. 20%, GPA 8.4 trong 4 môn

2. 25%, GPA 9.2+ trong 4 môn

3. 50% toàn bộ thời gian học, GPA 9.2+ trong 4 môn

Tên trường
James Cook University
Tên học bổng

1. JCU International Excellence Scholarship

2. JCU Vice Chancellor’s International Student Scholarship

Mức học bổng

1. 25% học phí

2. 50% lệ phí lên đến tối đa A$20,000 mỗi năm trong thời gian khóa học. Không áp dụng cho Y khoa, Nha khoa, Khoa học Thú y, Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng, Bằng cấp cao hơn theo chương trình Nghiên cứu, Du học hoặc Trao đổi

Tên trường
Central Queensland University
Tên học bổng

1. International Student Scholarship

2. Destination Australia Scholarship

Mức học bổng

1. 25% khóa học

2. $15,000 cho sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở trong khu vực của CQUniversity ở Bundaberg, Cairns và Rockhampton. Được cộng thêm + học bổng 25% học phí thông qua Học bổng Sinh viên Quốc tế (chỉ có 5 suất)

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử