Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

09/12/2020

14:54

Cấu trúc Enough và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc “enough” được sử dụng nhiều trong giao tiếp hằng ngày và học tập. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa biết sử dụng enough trong hoàn cảnh nào là đúng. Vậy thì đừng lo, trong bài viết này YOLA sẽ giúp bạn hiểu một cách chi tiết về cấu trúc enough và cách dùng chính xác nhất. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Xem thêm:

Enough là gì?

“Enough” trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ” để làm gì đó. Trong một số hoàn cảnh, “enough” được sử dụng với mục đích và ý nghĩa khác nhau. “Enough” có thể được sử dụng để chỉ số lượng hay kích thước của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

Ex: 

 I don’t have enough time to do all the housework.

Jerry is intelligent enough to solve that problem.

Tìm hiểu về “enough” trong tiếng Anh

                                                   Tìm hiểu về “enough” trong tiếng Anh

Cấu trúc enough trong tiếng Anh

Cấu trúc enough dạng khẳng định

  • S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V-inf
  • S + V + adv + enough + (for SB) + to V-inf

“Enough” được sử dụng sau tính từ, trạng từ kết hợp với nó là động từ nguyên thể có “to”.

Ex: 

The weather is beautiful enough to have a hangout.

I am tall enough to take a book to the top of the shelf.

My hair is long enough to tie.

Cấu trúc enough dạng khẳng định

  • S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to V-inf
  • S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + to V-inf

Ex:

I am not strong enough to bring this box.

She isn’t hard working enough to do homework.

He isn’t tall enough to become a model.

Cấu trúc enough với danh từ

S + V + enough + noun + (for SB) + to V-inf

Khi “enough” kết hợp với danh từ thì nó đứng trước danh từ.

Ex:  

They don’t have enough time to fix his car.

This car doesn’t have enough seats for 7 people.

My family don’t have enough money to buy a car.

Cách dùng enough để nối câu và những điều bạn cần lưu ý

Quy tắc 1: Nếu trước tính từ, trạng từ trong câu có các trạng từ: very, too, so, quite, extremely,… hoặc trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì ta sẽ phải bỏ những từ đó.

Ex:

She is very tall. She can become a model. 

=> She is very tall enough to become a model. => Sai

=> She is tall enough to become a model. => Đúng

The weather is very bad. It can rain. 

=> The weather is very bad enough to rain. => Sai

=> The weather is bad enough to rain. => Đúng

I’m very strong. I can bring this box. 

=> I’m very strong enough to bring this box. => Sai 

=> I’m strong enough to bring this box. => Đúng

Cách dùng “enough” trong tiếng Anh

                                                  Cách dùng “enough” trong tiếng Anh

Quy tắc 2: Khi sử dụng “enough” để nối câu, nếu chủ ngữ ở 2 câu giống nhau thì lược bỏ “for sb”.

Ex:

Helen is intelligent. Helen can become a teacher. 

=> Helen is intelligent enough for her to become a teacher. => Sai 

=> Helen is intelligent enough to become a teacher. => Đúng

I am vacant. I can go traveling right now. 

=> I am vacant enough for me to go traveling right now. => Sai 

=> I am vacant enough to go traveling right now. => Đúng

Tom is tall. He is the tallest in his school. 

=> Tom is tall enough for him to be the tallest in his school. => Sai 

=> Tom is tall enough to be the tallest in his school. => Đúng

She is short. She can’t take that book on the shelf. 

=> She isn’t tall enough for her to take that book on the shelf. => Sai 

=> She isn’t tall enough to take that book on the shelf. => Đúng

Lưu ý: Nếu chủ ngữ của câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.

Ex: The weather is warm. We can live on it. 

=> The weather is warm enough to live on. (“we” ở đây chỉ chung chung là mọi người)

Quy tắc 3: Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu thứ hai thì khi ghép 2 câu lại ta sẽ loại bỏ phần tân ngữ của câu sau.

Ex:

The water is quite cold. I can’t drink it. 

=> The water isn’t warm enough for me to drink it. => Sai 

=> The water isn’t warm enough for me to drink. => Đúng

Homework is very easy. He can do it. 

=> Homework is easy enough for him to do it. => Sai 

=> Homework is easy enough for him to do. => Đúng

She is very beautiful. He falls for her. 

=> She is beautiful enough for him to fall for her. => Sai 

=> She is beautiful enough for him to fall for. => Đúng

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cấu trúc enough và cách dùng của nó trong tiếng Anh mà YOLA muốn chia sẻ. Bạn hãy ghi nhớ và nắm vững những kiến thức đó để vận dụng linh hoạt trong giao tiếp hằng ngày hay trong học tập. Nhờ vậy, khả năng tiếng Anh của bạn có thể tăng lên một cách nhanh chóng.

Nguồn: Cambridge

 

[form-article type=2 title=”Đăng ký” button=”Gửi ngay” select=”Chọn|Đăng ký tư vấn|Đăng ký thi thử”]

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử