Hotline: 028 6285 8080

Chính sách bảo mật

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Tổ chức giáo dục YOLA luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của học viên. Chúng tôi hiểu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân cho YOLA nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học, YOLA cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Chúng tôi biết quý phụ huynh và học viên mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật.Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà phụ huynh, học viên cung cấp cho chúng tôi. Tại YOLA, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của phụ huynh và học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

● Chúng tôi được sự đồng ý của phụ huynh (đối với học viên trẻ em), học viên người lớn hoặc đã thông báo và được trước cho Quý khách.

● Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của phụ huynh, học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, YOLA chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Thu thập thông tin cá nhân

Tổ chức giáo dục YOLA có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

● Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
● Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
● Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Sử dụng thông tin Mục đích của Tổ chức giáo dục YOLA khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

● Hỗ trợ Tổ chức giáo dục YOLA tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc phụ huynh học viên tốt hơn.
● Hỗ trợ Tổ chức giáo dục YOLA xác định phụ huynh – học viên và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và
thông tin học tập của học viên tại YOLA.
● Giúp Tổ chức giáo dục YOLA nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của phụ huynh, học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
● Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên YOLA đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin quý phụ huynh và học viên như Tôn chỉ hoạt động của YOLA. Trong nội bộ YOLA chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của phụ huynh học viên.

Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của YOLA nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên. Tại YOLA đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

YOLA thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù YOLA luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới YOLA.

Khi thông tin tới được YOLA, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi.
Khi quý phụ huynh, học viên không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại YOLA, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

Đảm bảo an ninh

YOLA luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho quý phụ huynh, học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, quý phụ huynh nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của YOLA. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được YOLA cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý phụ huynh hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến YOLA đồng nghĩa với việc quý phụ huynh, học viên chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của YOLA. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của YOLA. YOLA, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của YOLA tại www.yola.vn.

Trường hợp quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm YOLA gần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho phụ huynh và học viên những khóa học chất lượng tốt nhất

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử