YOLA cảm ơn khách hàng đã đặt khoá học

 

Sau khi thanh toán khách hàng vui lòng kiếm tra Email và bật thông báo trên điện thoại. Tư vấn viên YOLA sẽ liên hệ với khách hàng để hướng dẫn sử dụng khoá học tốt nhất.

 
 

SĐT: !::customer_phone::!

 

Email: !::customer_email::!

 

Số tiền cần thanh toán : !::total::! đ

 

Xác nhận thông tin

 
 

Thông tin thanh toán ZaloPay

 
 
 

Tải QRCode

 

Hướng dẫn thanh toán qua ZaloPay

Bước 1: Mở ứng dụng ZaloPay trên điện thoại, chọn Quét mã QR > Dùng camera điện thoại quét mã của thông tin thanh toán YOLA để ở trên.

 

Bước 2: Chọn Xác nhận giao dịch > Nhập Mật khẩu ZaloPay để xác nhận thanh toán là xong.

* Lưu ý: Nên để camera điện thoại vuông góc với mã QR để quét nhanh hơn.

Hoặc: Click vào nút tải QRCode để tải ảnh về điện thoại. Và sau đó chọn sử dụng ảnh có sẵn (vừa tải xuống) để quét mã. 

 

Tải QRCode