Tài năng không phải là thiên bẩm, mà là sự nỗ lực của chúng ta

Tiềm năng không phải là thiên bẩm mà chính là sự nổ lực không ngừng của chính chúng ta!

YOLA JUMP 2017 - TRẢI NGHIỆM HÈ XANH- VUI HỌC TIẾNG ANH

Hè này con bạn học gì? Hè này con bạn chơi gì? Hãy để các con tham gia ngay chương trình YOLA JUMP - Trải nghiệm hè xanh, Vui học Tiếng Anh - một xu hướng giáo dục tiên tiến trên thế giới nhé

Hội thảo Giáo dục - Khai phá tiềm năng cho con

Bill Gates nói rằng “Con người chúng ta chỉ mới sử dụng chưa đến 5% khả năng, những người thành công là những người sử dụng trên 5% khả năng của mình”. Câu hỏi đặt ra là làm sao khai phá 95% tiềm năng còn lại trong mỗi người chúng ta?

Page 1 of 33