alt

Nguyễn Thanh Ly

Thạc sĩ

Đại học Minnesota, Mỹ
alt

Phạm Quang Đạt

Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Singapore
alt

Nguyễn Lan Hương

Thạc sĩ

Đại học Victoria of Wellington, New Zealand
alt

Chung P. Ngọc Hiền

Thạc sĩ

Đại học New South Wales, Úc
alt

Phạm Huy Hùng

Thạc sĩ

Đại học Texas A&M, Mỹ
alt

Nguyễn Thảo Anh

Thạc sĩ

Đại học Birmingham, Anh
alt

Vũ H. Quỳnh Trâm

United Business Institute, Bỉ
alt

Trương Đông Khôi

Đại học RMIT, Việt Nam
alt

Nguyễn Trí Đăng

Đại học Texas Christian, Mỹ
alt

Đặng Quốc Thái

Đại học Bách khoa bang California, Mỹ
alt

Nguyễn T. Thiên Khoa

Thạc sĩ

Đại học Birmingham, Anh
alt

Nguyễn Minh Hưng

Thạc sĩ

Đại học Meio, Nhật
alt

Hoàng Chi Mai

Thạc sĩ

Đại học Yale, Mỹ
alt

Khánh Thị Bích Thủy

Thạc sĩ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam
alt

Trần Lê Tuyết Ánh

Thạc sĩ

Curtin University, Úc
alt

Trần Nữ Tú Uyên

Thạc sĩ

Đại học Curtin, Úc
alt

Nguyễn Phương Linh

Đại học Melbourne, Úc
alt

 Nguyễn Minh Phan

Đại học Sunderland, Anh
alt

Nguyễn Thanh Mai

Đại học Harvard, Mỹ
alt

Nguyễn Anh Khoa

Đại học Ohio Wesleyan, Mỹ