alt

Chung P. Ngọc Hiền

Thạc sĩ

Đại học New South Wales, Úc
alt

Phạm Huy Hùng

Thạc sĩ

Đại học Texas A&M, Mỹ
alt

Nguyễn Thảo Anh

Thạc sĩ

Đại học Birmingham, Anh
alt

Vũ H. Quỳnh Trâm

United Business Institute, Bỉ
alt

Trương Đông Khôi

Đại học RMIT, Việt Nam
alt

Nguyễn T. Thiên Khoa

Thạc sĩ

Đại học Birmingham, Anh
alt

Nguyễn Minh Hưng

Thạc sĩ

Đại học Meio, Nhật
alt

Khánh Thị Bích Thủy

Thạc sĩ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam
alt

 Nguyễn Minh Phan

Đại học Sunderland, Anh