Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH > Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

Các chương trình khai giảng hàng tháng với nhiều cấp độ khác nhau, giúp học sinh và phú huynh dễ dàng lựa chọn khóa học tùy theo nhu cầu và phù hợp với khả năng

Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
OTHER Academic Writing 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 9:00-12:00 09/09/2017
OTHER A2 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER A2 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 19:35-21:35 26/09/2017
OTHER B1 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
OTHER A2 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
OTHER A2 Upper 45 Võ Thị Sáu, Q.1 5 - 7 19:35-21:35 21/09/2017
OTHER B1 Lower 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 19/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 4 - 6 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 4 - 6 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER A2 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER A2 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 19:35-21:35 25/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 19:35-21:35 11/09/2017
OTHER B1 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER A2 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 12/09/2017
OTHER B1 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER A2 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 12/09/2017
OTHER A2 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Upper 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
OTHER A2 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 25/09/2017
OTHER A2 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
OTHER B1 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 19:35-21:35 18/09/2017
OTHER B1 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 19:35-21:35 11/09/2017
ENGLISH Young Scholars 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Scholars 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 8 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 14/09/2017
ENGLISH Young Achievers 7 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 17:30 - 19:30 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 6 - 7 17:30 - 19:30 22/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 16/09/2017
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 04/09/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 9:00-12:00 30/09/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/09/2017
IELTS IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 30/09/2017
IELTS IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 18/09/2017
IELTS IELTS Advanced 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
IELTS IELTS 5.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
IELTS IELTS 6.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 20/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
TOEFL TOEFL 100 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 100 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 05/09/2017
TOEFL TOEFL 90 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 9:00-12:00 09/09/2017
TOEFL TOEFL 80 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
TOEFL TOEFL 80 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/09/2017
TOEFL TOEFL 70 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 70 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
TOEFL TOEFL 70 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
TOEFL TOEFL 60 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 60 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
TOEFL TOEFL 60 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
TOEFL TOEFL Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
SAT SAT Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
SAT SAT Intermediate 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 30/09/2017
SAT SAT Standard 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
SAT SAT Standard 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 12/09/2017
SAT SAT Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
TOEFL TOEFL 100 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 22/08/2017
TOEFL TOEFL 90 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 90 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
TOEFL TOEFL 80 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 70 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
TOEFL TOEFL 70 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 70 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
TOEFL TOEFL 60 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
TOEFL TOEFL 60 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
TOEFL TOEFL Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 15/08/2017
SAT SAT Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 29/08/2017
SAT SAT Intermediate 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
SAT SAT Standard 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
EFL B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 17:30 - 19:30 14/08/2017
EFL A2 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 12/08/2017
EFL B1 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 12/08/2017
EFL B1 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 08/08/2017
EFL A2 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
EFL B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 19:35-21:35 08/08/2017
EFL B1 Upper 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 08/08/2017
EFL B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 07/08/2017
EFL B1 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 07/08/2017
EFL A2 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 17:30 - 19:30 07/08/2017
EFL B1 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 07/08/2017
EFL B1 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 19:35-21:35 07/08/2017
EFL B1 Lower 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 01/08/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS Advanced 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 08/08/2017
IELTS IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 22/08/2017
IELTS IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 01/08/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 29/08/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 19:35-21:35 15/08/2017
IELTS IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/08/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS IELTS 5.5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 07/08/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
ENGLISH Young Scholars 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Scholars 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 16/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 01/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 29/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 02/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 14/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 16/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 15/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 05/08/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 31/07/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 25/07/2017
ENGLISH Young Scholars 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
ENGLISH Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 26/07/2017
ENGLISH Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 25/07/2017
ENGLISH Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 22/07/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
SAT SAT Intermediate R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 18:00 - 21:00 19/09/2017
TOEFL TOEFL 90 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 3 - 6 18:00 - 21:00 19/09/2017
IELTS IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 25/10/2017
IELTS IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 7 18:00 - 21:00 18/10/2017
IELTS IELTS 6.0 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 17/09/2017
IELTS IELTS 5.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 6 18:30 - 21:30 15/09/2017
IELTS IELTS 5.0 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 7 - CN T7 (14:00 - 17:00), CN (18:00 - 21:00) 16/09/2017
EFL B1 Upper 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 2 - 4 18:00 - 21:00 06/09/2017
EFL A2 Upper R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
EFL A2 Upper R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 25/09/2017
ENGLISH Young Scholars 2 R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 18:30 - 20:30 28/10/2017
ENGLISH Young Achievers 8 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 2 - 5 18:00 - 20:00 25/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 4 - 6 18:00 - 20:00 13/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 3 - 6 18:00 - 20:00 15/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 20:00), CN (14:00 - 16:00) 08/10/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (17:30 - 19:30), CN (9:00 - 11:00) 18/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
ENGLISH Young Scholars 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Scholars 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 8 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 14/09/2017
ENGLISH Young Achievers 7 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 17:30 - 19:30 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 6 - 7 17:30 - 19:30 22/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 20/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Scholars 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Scholars 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 16/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 01/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 29/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
ENGLISH Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 02/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 14/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 16/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 15/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 05/08/2017
ENGLISH Young Scholars 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
ENGLISH Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
ENGLISH Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 26/07/2017
ENGLISH Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 25/07/2017
ENGLISH Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 22/07/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
ENGLISH Young Scholars 2 R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 18:30 - 20:30 28/10/2017
ENGLISH Young Achievers 8 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 2 - 5 18:00 - 20:00 25/09/2017
ENGLISH Young Achievers 3 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 27/09/2017
ENGLISH Young Achievers 2 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 4 - 6 18:00 - 20:00 13/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 5 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 3 - 6 18:00 - 20:00 15/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 4 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 20:00), CN (14:00 - 16:00) 08/10/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
ENGLISH Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (17:30 - 19:30), CN (9:00 - 11:00) 18/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
TOEFL TOEFL 100 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 100 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 05/09/2017
TOEFL TOEFL 90 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 9:00-12:00 09/09/2017
TOEFL TOEFL 80 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
TOEFL TOEFL 80 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/09/2017
TOEFL TOEFL 70 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 70 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
TOEFL TOEFL 70 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
TOEFL TOEFL 60 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
TOEFL TOEFL 60 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
TOEFL TOEFL 60 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
TOEFL TOEFL Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 19/09/2017
TOEFL TOEFL 100 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 22/08/2017
TOEFL TOEFL 90 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 90 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
TOEFL TOEFL 80 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 70 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
TOEFL TOEFL 70 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
TOEFL TOEFL 70 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
TOEFL TOEFL 60 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
TOEFL TOEFL 60 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
TOEFL TOEFL Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 15/08/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
TOEFL TOEFL 90 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 3 - 6 18:00 - 21:00 19/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 16/09/2017
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 04/09/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 9:00-12:00 30/09/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/09/2017
IELTS IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 30/09/2017
IELTS IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 18/09/2017
IELTS IELTS Advanced 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
IELTS IELTS 5.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
IELTS IELTS 6.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS Advanced 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 08/08/2017
IELTS IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 22/08/2017
IELTS IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 01/08/2017
IELTS IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 29/08/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 19:35-21:35 15/08/2017
IELTS IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/08/2017
IELTS IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS IELTS 5.5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
IELTS IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 07/08/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 19/08/2017
IELTS IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
IELTS IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 31/07/2017
IELTS IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 25/07/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
IELTS IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 25/10/2017
IELTS IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 7 18:00 - 21:00 18/10/2017
IELTS IELTS 6.0 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 17/09/2017
IELTS IELTS 5.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 6 18:30 - 21:30 15/09/2017
IELTS IELTS 5.0 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 7 - CN T7 (14:00 - 17:00), CN (18:00 - 21:00) 16/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
SAT SAT Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
SAT SAT Intermediate 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 30/09/2017
SAT SAT Standard 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
SAT SAT Standard 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 12/09/2017
SAT SAT Foundation 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
SAT SAT Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 29/08/2017
SAT SAT Intermediate 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 28/08/2017
SAT SAT Standard 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
SAT SAT Intermediate R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 18:00 - 21:00 19/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
OTHER Academic Writing 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 9:00-12:00 09/09/2017
OTHER A2 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER A2 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 19:35-21:35 26/09/2017
OTHER B1 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
OTHER B1 Lower 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
OTHER A2 Upper 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
OTHER A2 Upper 45 Võ Thị Sáu, Q.1 5 - 7 19:35-21:35 21/09/2017
OTHER B1 Lower 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 19/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 4 - 6 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 4 - 6 19:35-21:35 27/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER A2 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 26/09/2017
OTHER A2 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 19:35-21:35 25/09/2017
OTHER B1 Lower 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
OTHER B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 19:35-21:35 11/09/2017
OTHER B1 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER A2 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 12/09/2017
OTHER B1 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER A2 Lower 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 19:35-21:35 12/09/2017
OTHER A2 Upper 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Upper 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
OTHER A2 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 25/09/2017
OTHER A2 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
OTHER B1 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 19:35-21:35 18/09/2017
OTHER B1 Upper 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
OTHER B1 Lower 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 19:35-21:35 11/09/2017
Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú