Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH > Anh văn thiếu niên

Chương trình Yola English - Junior (YEJ) là chương trình tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9, áp dụng phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới tại Việt Nam: học tiếng Anh thông qua kiến thức Khoa học và Xã hội kết hợp kỹ năng sống theo chương trình của Mỹ, tên tiếng Anh là Content-Based Instruction.

Chương trình YOLA English - Junior nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ trong quá trình hình thành tích cách và phát triển trí tuệ của học sinh.

- Xây dựng sự tự tin và tinh thần chủ động trong sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, tư duy, biện luận và khám phá kiến thức mới.

- Phát huy sự sáng tạo, niềm đam mê và hứng khởi của học sinh với việc học trong nhiều lĩnh vực khoa học và xã hội.

- Chuẩn bị kỹ năng ngôn ngữ cần thiết giúp học sinh đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa như TOEFL Junior và SSAT.

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

Chương trình YOLA English - Junior nhấn mạnh toàn diện 4 kỹ năng:
- Nghe chủ động
- Nói tự tin
- Đọc tư duy
- Viết sáng tạo

KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI

Các giờ học trong chương trình YOLA English Junior giúp học sinh tìm hiểu và tăng khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện ý kiến cá nhân ở nhiều lĩnh vực: khoa học, xã hội, nghệ thuật, lịch sử và văn hoá.

KỸ NĂNG HỌC THUẬT

Thông qua bài tập nhóm và các dự án nhỏ trong lớp, các em sẽ phát triển những kỹ năng học thuật cần thiết như kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm, viết báo cáo, và thuyết trình. Đây là những kỹ năng nền tảng cho việc đi du học và cuộc sống của các em trong tương lai

Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
Young Scholars 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
Young Scholars 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
Young Achievers 8 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 14/09/2017
Young Achievers 7 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 30/09/2017
Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Achievers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
Young Achievers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Achievers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
Young Achievers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 30/09/2017
Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 17:30 - 19:30 23/09/2017
Young Achievers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
Young Achievers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 27/09/2017
Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 6 - 7 17:30 - 19:30 22/09/2017
Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 20/09/2017
Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 23/09/2017
Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 30/09/2017
Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 12/09/2017
Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 23/09/2017
Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
Young Pioneers 4 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 23/09/2017
Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
Young Pioneers 3 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Pioneers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 19/09/2017
Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
Young Pioneers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
Young Pioneers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 16/09/2017
Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 11/09/2017
Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 30/09/2017
Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 16/09/2017
Young Pioneers 1 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 16/09/2017
Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Scholars 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
Young Scholars 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
Young Scholars 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
Young Scholars 2 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
Young Scholars 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
Young Achievers 8 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 17:30 - 19:30 16/08/2017
Young Achievers 8 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
Young Achievers 8 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
Young Achievers 7 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
Young Achievers 7 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
Young Achievers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
Young Achievers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Achievers 6 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
Young Achievers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 01/08/2017
Young Achievers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
Young Achievers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Achievers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
Young Achievers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
Young Achievers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
Young Achievers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 29/08/2017
Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 3 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Achievers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
Young Achievers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 17:30 - 19:30 22/08/2017
Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 2 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Achievers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
Young Achievers 2 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 17/08/2017
Young Achievers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Achievers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
Young Achievers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
Young Achievers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Achievers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 23/09/2017
Young Achievers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
Young Achievers 1 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
Young Achievers 1 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 26/08/2017
Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 26/08/2017
Young Pioneers 6 18H Cộng Hòa, Tân Bình 4 - 6 17:30 - 19:30 23/08/2017
Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 19/08/2017
Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 8:00-10:00 09/09/2017
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 19/08/2017
Young Pioneers 6 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Pioneers 6 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Q.3 4 - 6 17:30 - 19:30 09/08/2017
Young Pioneers 6 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 17:30 - 19:30 08/08/2017
Young Pioneers 5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 13:20-15:20 12/08/2017
Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 12/08/2017
Young Pioneers 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 10:05-12:05 12/08/2017
Young Pioneers 5 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 05/08/2017
Young Pioneers 5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 05/08/2017
Young Pioneers 5 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 02/08/2017
Young Pioneers 4 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 30/08/2017
Young Pioneers 4 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
Young Pioneers 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
Young Pioneers 4 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 09/09/2017
Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 10:05-12:05 19/08/2017
Young Pioneers 4 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
Young Pioneers 3 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 10:05-12:05 16/09/2017
Young Pioneers 3 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 09/09/2017
Young Pioneers 3 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 17:30 - 19:30 14/08/2017
Young Pioneers 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 05/08/2017
Young Pioneers 2 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
Young Pioneers 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 15:25-17:25 26/08/2017
Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 19/08/2017
Young Pioneers 2 16-18 D2, Bình Thạnh 4 - 6 17:30 - 19:30 16/08/2017
Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 17:30 - 19:30 15/08/2017
Young Pioneers 1 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 8:00-10:00 26/08/2017
Young Pioneers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 15:25-17:25 09/09/2017
Young Pioneers 1 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 8:00-10:00 12/08/2017
Young Pioneers 1 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 15:25-17:25 05/08/2017
Young Scholars 5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
Young Scholars 4 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 13:20-15:20 08/07/2017
Young Scholars 3 246 Cống Quỳnh, Q.1 4 - 6 17:30 - 19:30 26/07/2017
Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 17:30 - 19:30 25/07/2017
Young Scholars 2 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 10:05-12:05 22/07/2017
Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
Young Scholars 2 R4, Royal City, Thanh Xuân 3 - 7 18:30 - 20:30 28/10/2017
Young Achievers 8 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 2 - 5 18:00 - 20:00 25/09/2017
Young Achievers 3 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 27/09/2017
Young Achievers 2 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 4 - 6 18:00 - 20:00 13/09/2017
Young Pioneers 5 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 3 - 6 18:00 - 20:00 15/09/2017
Young Pioneers 4 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 20:00), CN (14:00 - 16:00) 08/10/2017
Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 2 - 4 17:30 - 19:30 18/09/2017
Young Pioneers 1 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (17:30 - 19:30), CN (9:00 - 11:00) 18/09/2017
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI (08) 3823 1199
HAY ĐỂ CHÚNG TÔI GỌI LẠI CHO BẠN