Google

Chương trình ưu đãi học phí

Chương trình ưu đãi học phí “GMAT Go”

 

 Nhân dịp Yola bắt đầu đào tạo chương trình GMAT, Học viện tổ chức chương trình “GMAT Go” với nhiều ưu đãi học phí đặc biệt, cụ thể như:

  • Giảm giá 20% cho học viên có điểm IELTS từ 6.5 trở lên hoặc điểm TOEFL iBT từ 90 điểm trở lên. Hạn chót để được giảm giá là 29/04/2013[1].
  • Giảm giá 10% cho học viên đăng kí học GMAT trước ngày 10/05/2013.

 

 

 [1]Lưu ý:  Học viên phải sử dụng bảng điểm còn thời hạn.

    Một học viên chỉ được giảm 1 lần duy nhất là 10% hoặc 20% trên học phí.